White Dove Foil balloon
Wedding Balloons

White Dove Foil Balloon

Regular price £3.95
/

Add to Wishlist
Wishlist (0)

Beautiful white dove foil balloon perfect for weddings.

White Foil balloon Dove

Size approx. 77 x 66 cm (30 x 26").